O PROJEKCIE

Sprawozdania Eurostatu na temat przedsiębiorczości (2019r.) i “Wzmocnienie pozycji ekonomicznej kobiet” (2016r.) dostarczają dowody na to, że udział kobiet w przedsiębiorstwach jest nierównomierny pod względem liczby kobiet będących właścicielami przedsiębiorstw, wielkości przedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety oraz ich dostępu do zasobów gospodarczych. Wzmacnianie pozycji ekonomicznej kobiet jest jednym z głównych założeń Agendy Zrównoważonego Rozwoju na rok 2030 i nie w pełni wykorzystanym źródłem wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, które powinno być dalej rozwijane.

Chociaż wiele wybitnych kobiet przyczyniło się do rozwoju biznesu i przedsiębiorczości, niewiele z nich jest znanych i popularnych wśród młodych dziewcząt i kobiet a także trenerów i nauczycieli.

Projekt “FLYie” ma na celu podkreślenie roli kobiet w przedsiębiorczości poprzez zastosowanie innowacyjnego podejścia, takiego jak edukacja oparta na wzorach do naśladowania oraz umożliwienie dziewczętom dostępu do tych wzorców.

Podczas etapu badań partnerzy będą poszukiwać kobiet, które wyróżniają się w obszarach przedsiębiorczości, zarówno swoimi sukcesami, jak i porażkami. Wierzymy, że wszędzie są kobiety, które inspirują swoją siłą, odwagą i wytrwałością w budowaniu inicjatyw i inspirowaniu młodych pokoleń.

CELE projektu “FLYie”:

  • Promowanie edukacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz przedsiębiorczości społecznej wśród młodych dziewcząt i kobiet (w wieku 16-24)
  • Podkreślenie znaczącej roli kobiet w przedsiębiorczości I wspieranie ich w określaniu umiejętności i kompetencji, aby mogły z powodzeniem rozwijać własne, zrównoważone przedsiębiorstwa (społeczne)
  • Zwalczanie stereotypów wobec kobiet jako przedsiębiorców
  • Inspirowanie młodych dziewcząt i kobiet poprzez edukację w oparciu o wzór do naśladowania, do podążania za karierą biznesową i podejmowania ryzyka założenia własnego przedsiębiorstwa
  • Zwiększanie poziomu nabywania kluczowych umiejętności i kompetencji przez młode dziewczęta i kobiety
  • Zwiększanie umiejętności edukatorów, trenerów młodzieżowych, doradców zawodowych i odpowiednich specjalistów w zakresie integracji społecznej.