REZULTATY PROJEKTU – PRACA W TOKU

Wszyscy partnerzy projektu badają, zgłębiają, analizują i śledzą świat przedsiębiorczości kobiet w Grecji, Belgii, na Cyprze i w Polsce, aby dostarczyć Państwu najciekawszych i najbardziej inspirujących wyników projektu.

Pierwsze rezultaty maja być gotowe w drugiej połowie 2020 roku.