Challedu Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία są pionierami wprowadzania nowych modeli uczenia się, integracji i zaangażowania. Ich zespół składa się z edukatorów, animatorów młodzieży, ekspertów, projektantów gier i zabaw, których celem jest przekształcenie każdego działania w niepowtarzalne doświadczenie. Celem jest wykorzystanie potencjału transformacyjnego ludzi jako poszukiwaczy.

www.challedu.com

Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości (CWEP) jest pozarządową organizacją non-profit z Rzeszowa. Misją stowarzyszenia jest wzrost jakości szkoleń i kształcenia na każdym poziomie i w każdej formie, jak również promowanie przedsiębiorczości oraz integracji grup społecznych niezależnie od wieku, płci czy pochodzenia. CWEP ma doświadczenie w organizowaniu kompleksowego wsparcia dla jednostek na różnych etapach ich życia. Promuje przedsiębiorczość zarówno wśród młodzieży jak i tych, którzy już prowadzą swoją działalność gospodarczą.

www.cwep.eu

Citizens In Power (CIP) jest niezależną, pozarządową organizacją non-profit. CIP ma na celu rozwój różnych gałęzi przedsiębiorczości, edukacji i rozwoju dialogu demokratycznego na Cyprze i za granicą. Aby osiągnąć te cele, CIP nawiązał stałą współpracę z większością wiodących cypryjskich uniwersytetów, organizacji pozarządowych i badawczych na Cyprze, szczególnie w zakresie opracowywania innowacyjnych projektów i międzynarodowych szkoleń lub seminariów, jak również wdrażania pedagogicznych materiałów edukacyjnych, przede wszystkim przy wykorzystaniu platform internetowych i innych innowacji technologicznych.

www.citizensinpower.org

Logopsycom jest ośrodkiem innowacji edukacyjnej, który tworzy i wykorzystuje alternatywne metody lub narzędzia (cyfrowe lub nie), aby wspierać szkoły, ośrodki kształcenia i szkolenia zawodowe, organizacje edukacyjne, młodzież i rodziców. Początkowo powstała ona jako firma zajmująca się osobami niepełnosprawnymi, specjalizująca się w zaburzeniach w uczeniu się, wśród młodzieży, szczególnie w “Dys” (Dyspraksja, Dysphasja, Dysleksja itp.), zwanych również specyficznymi zaburzeniami w uczeniu się (SLD – Special Learning Disability).

www.logopsycom.com