Za każdą odnoszącą sukcesy kobietą stoi grupa innych kobiet sukcesu, które ją wspierają.

Międzynarodowy projekt Erasmus+ “FLYie- Female Legends Youth innovation and entrepreneurship” promuje równość płci w innowacyjnej i społecznej przedsiębiorczości poprzez działania opierające się na grach.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Przewodnik dotyczący metodologii projektu FLYie

Przewodnik po aktualnej sytuacji krajów partnerskich projektu w zakresie równości płci w przedsiębiorczości oraz stosowanych metodach przez trenerów i edukatorów (przykłady wzorów do naśladowania i metod opartych na grach).

Przewodnik szkoleniowy dotyczący edukacji na podstawie wzorców
w zakresie promowania równości płci w biznesie i przedsiębiorczości

Głównym celem przewodnika jest zaprezentowanie “podejścia opartego na wzorcu” w promowaniu równości płci. Przewodnik będzie zawierał przykłady działań, narzędzi edukacyjnych, gier i inspiracji z różnych studiów przypadków w krajach partnerskich projektu.

Przewodnik szkoleniowy na temat edukacji opartej na grach i działań
na rzecz wspierania równości płci

Głównym celem przewodnika szkoleniowego jest zwalczanie stereotypów w zakresie przedsiębiorczości oraz motywowanie młodych dziewcząt i kobiet do uczestnictwa i współpracy w przedsiębiorczości poprzez przykłady działań i narzędzi opartych na grach.

FLYie GAME: Zespołowa gra karciana z przykładami kobiet jako przedsiębiorców

Gra karciana służąca rozwijaniu umiejętności miękkich u młodych dziewcząt i kobiet, a jednocześnie umożliwiająca im spotykanie i motywowanie się przykładami inspirujących kobiecych osobowości w świecie przedsiębiorczości. Gracze muszą ze sobą współpracować, aby stawić czoła wyzwaniom gry.

PARTNERZY PROJEKTU

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za Jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.