Πίσω από κάθε επιτυχημένη γυναίκα υπάρχει μια φατρία άλλων επιτυχημένων γυναικών, οι οποίες τη στηρίζουν.

Το Ευρωπαϊκό έργο Erasmus+ “FLYie- Female Legends Youth innovation and entrepreneurship” προωθεί την αξία της ισότητας των φύλων στους τομείς της καινοτόμου και κοινωνικής επιχειρηματικότητας μέσω δραστηριοτήτων βασισμένες σε παιχνίδια.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Μεθοδολογικός οδηγός του έργου FLYie

Οδηγός με θέμα την υφιστάμενη κατάσταση στις χώρες των εταίρων του έργου, όσον αφορά την ισότητα των φύλων στην επιχειρηματικότητα και υφιστάμενες μέθοδοι (παραδείγματα προτύπων και μεθόδων βασισμένων σε παιχνίδια) που εκτελούνται από εκπαιδευτές νέων και εκπαιδευτικούς.

Εκπαιδευτικός οδηγός με θέμα την Εκπαίδευση μέσω Προτύπων για την προώθηση της ισότητας των φύλων στις επιχειρήσεις και στην επιχειρηματικότητα

Ένας οδηγός εκμάθησης με κύριο στόχο την κατάδειξη της «Προσέγγισης των Προτύπων» στη προώθηση της ισότητας των φύλων. Ο οδηγός θα περιλαμβάνει παραδείγματα δραστηριοτήτων, εκπαιδευτικών εργαλείων, παιχνιδιών και πηγών έμπνευσης, προερχόμενα από διάφορες περιπτωσιολογικές μελέτες στις χώρες των εταίρων του έργου.

Εκπαιδευτικός οδηγός με θέμα τη Μάθηση βασισμένη σε παιχνίδια και δραστηριότητες για την καλλιέργεια της ισότητας των φύλων

Ο βασικός στόχος του οδηγού εκμάθησης είναι η καταπολέμηση των στερεοτύπων στην επιχειρηματικότητα και η παρακίνηση νεαρών κοριτσιών και γυναικών στη συμμετοχή και συνεργασία σε οικοσυστήματα επιχειρήσεων, μέσω παραδειγμάτων δραστηριοτήτων και εργαλείων βασιζόμενες/-α σε παιχνίδια.

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ FLYie: Συνεργασιακό παιχνίδι χαρτιών που περιλαμβάνει πρότυπα γυναικών επιχειρηματιών

Ένα παιχνίδι καρτών για την καλλιέργεια εγκάρσιων δεξιοτήτων των νεαρών κοριτσιών και γυναικών, το οποίο ταυτόχρονα τους επιτρέπει να γνωρίσουν και να αποκτήσουν κίνητρο, μέσα από παραδείγματα πολυάριθμων εμπνευσμένων γυναικείων προσωπικοτήτων από τον κόσμο της επιχειρηματικότητας. Συνεργασιακό παιχνίδι σημαίνει ένα παιχνίδι, στο οποίο οι παίχτες θα πρέπει να συνεργαστούν, ώστε να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του παιχνιδιού.

ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.