ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

Μια σχετική αναφορά της Eurostat με θέμα την επιχειρηματικότητα (2019) και η αναφορά «Οικονομική Χειραφέτηση των Γυναικών» (2016), παρέχουν ισχυρές αποδείξεις, ότι υπάρχει μια άνιση κατανομή αναφορικά με τον αριθμό των γυναικών ιδιοκτητών επιχειρήσεων, το μέγεθος των επιχειρήσεων γυναικείας ιδιοκτησίας, καθώς και της πρόσβασης τους σε οικονομικούς πόρους. Η οικονομική χειραφέτηση των γυναικών αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους ακρογωνιαίους λίθους του Θεματολόγιο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη με Ορίζοντα το 2030 και μια «ανεκμετάλλευτη πηγή οικονομικής ανάπτυξης και θέσεων εργασίας, που θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω».

Μολονότι πολλές διακεκριμένες γυναίκες έχουν συμβάλει σε όλους τομείς των επιχειρήσεων και της Επιχειρηματικότητας, ελάχιστες είναι γνωστές και δημοφιλείς σε νεαρά κορίτσια και γυναίκες, ή ακόμη και σε εκπαιδευτές, εκπαιδευτικούς και παιδαγωγούς.

Το έργο FLYie είναι σχεδιασμένο, ώστε να υπογραμμίσει το σημαντικό ρόλο των γυναικών στην Επιχειρηματικότητα μέσω της χρήσης μιας καινοτόμου προσέγγισης, όπως είναι η μάθηση μέσω προτύπων στη βάση παιχνιδιών, καθώς και μέσω της ενίσχυσης της πρόσβασης κοριτσιών σε επιτυχημένα πρότυπα.

Κατά τη διάρκεια της ερευνητικής φάσης, οι εταίροι θα αναζητήσουν γυναίκες που άφησαν τη σφραγίδα τους σε όλους τους τομείς του επιχειρηματικού κόσμου, συμπεριλαμβάνοντας τις καλές και τις κακές τους στιγμές. Διότι πιστεύουμε, ότι υπάρχουν εμπνευσμένες γυναίκες παντού, οι οποίες διαθέτουν το σθένος, το κουράγιο και την επιμονή να οικοδομήσουν εξαίρετες πρωτοβουλίες και να εμπνεύσουν τις νεότερες γενιές.

Οι ΣΤΟΧΟΙ του έργου FLYie είναι να:

  • προωθήσει την επιχειρηματική εκπαίδευση και την κοινωνική επιχειρηματικότητα μεταξύ νεαρών κοριτσιών και γυναικών (ηλικίας 16-24 ετών)
  • υπογραμμίσει το σημαντικό ρόλο των γυναικών στην Επιχειρηματικότητα και να τις στηρίξει στον προσδιορισμό των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους, ώστε να επιτύχουν στην ανάπτυξη των δικών τους βιώσιμων (Κοινωνικών) Επιχειρήσεων
  • καταπολεμήσει τα στερεότυπα σε βάρος γυναικών επιχειρηματιών
  • εμπνεύσει νεαρά κορίτσια και γυναίκες στα πλαίσια της μάθησης μέσω προτύπων, ώστε να ακολουθήσουν σταδιοδρομίες διοίκησης επιχειρήσεων και να αναλάβουν το ρίσκο δημιουργίας της δικής τους επιχείρησης
  • ενισχύσει την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων από πλευράς των νεαρών κοριτσιών και γυναικών
  • ενισχύσει τις δεξιότητες των παιδαγωγών νέων, των μεντόρων νέων, των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού και άλλων σχετικών επαγγελματιών όσον αφορά την κοινωνική ένταξη