ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ!

Στο παρόν στάδιο, όλοι οι εταίροι του έργου ερευνούν, εξερευνούν, εξετάζουν και αναλύουν τον κόσμο της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, το Βέλγιο, την Κύπρο και την Πολωνία, ώστε να σας παρέχουν τα πλέον ενδιαφέροντα και εμπνευσμένα παραδοτέα.

Τα πρώτα παραδοτέα είναι προγραμματισμένα να ολοκληρωθούν κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2020.