ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ!

IO2: Εκπαιδευτικός οδηγός με θέμα την Εκπαίδευση μέσω Προτύπων για την προώθηση της ισότητας των φύλων στις επιχειρήσεις και στην επιχειρηματικότητα

IO3: Εκπαιδευτικός οδηγός με θέμα τη Μάθηση βασισμένη σε παιχνίδια και δραστηριότητες για την καλλιέργεια της ισότητας των φύλων

IO4: FLYie GAME- Συνεργατικό παιχνίδι καρτών με πρότυπο ρόλο παραδείγματα γυναικών επιχειρηματιών

Στο παρόν στάδιο, όλοι οι εταίροι του έργου ερευνούν, εξερευνούν, εξετάζουν και αναλύουν τον κόσμο της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, το Βέλγιο, την Κύπρο και την Πολωνία, ώστε να σας παρέχουν τα πλέον ενδιαφέροντα και εμπνευσμένα παραδοτέα.

Τα πρώτα παραδοτέα είναι προγραμματισμένα να ολοκληρωθούν κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2020.